• Tue. Jul 27th, 2021

Greenvideo.us

Trang thông tin mới nhất 24/24

PC Bình Định đảm bảo cung cấp điện cho phòng, chống dịch Covid-19

Byadmin

Jul 19, 2021
Và các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Theo đó, PC Bình Định yêu cầu các Điện lực trực thuộc chủ động sử dụng mọi nguồn lực, triển khai ngay phương án đảm bảo cung cấp điện; tăng cường kiểm tra lưới điện, kiểm tra các vị trí xung yếu dễ mất an toàn trong vận hành và có phương án sửa chữa để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải.
Đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị, nhiên liệu dự phòng cần thiết, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy sự cố trong thời gian cấp điện phục vụ cho các bệnh viện, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.