• Mon. Jul 26th, 2021

Greenvideo.us

Trang thông tin mới nhất 24/24

Máy bay thương mại có thể lên độ cao tối đa bao nhiêu?

Byadmin

Jul 19, 2021

Tôi muốn hỏi độ cao tối đa và tối thiểu mà một máy bay thương mại được phép bay trên các vùng trời là bao nhiêu?

Tôi cũng muốn biết thêm có phải mọi loại máy bay chở khách đều bay ở độ cao tương tự nhau hay đây là quyết định của từng phi công? Và ai sẽ là người kiểm soát độ cao của một chiếc máy bay khi nó đang ở trên trời? Xin cám ơn!

Jason Nguyễn

Ghế nào tốt nhất hạng phổ thông trên máy bay?