• Mon. Jul 26th, 2021

Greenvideo.us

Trang thông tin mới nhất 24/24

Hôm nay bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Byadmin

Jul 19, 2021

Sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ khóa XIV sẽ trình đề cử để các đại biểu khóa mới xem xét, bầu tân chủ tịch Quốc hội.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc lúc 8h sáng nay, 20/7. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kiến có bài phát biểu trước Quốc hội khóa mới. Sau đó, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu.

Công tác nhân sự được tiến hành ngay sau đó. Ủy ban Thường vụ khóa XIV sẽ trình danh sách đề cử để các đại biểu bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Chiều cùng ngày, các đại biểu bầu Chủ tịch Quốc hội bằng phiếu kín. Sau khi công bố kết quả, dự kiến lúc 14h45, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Hoàng Phong

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm và nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước đều theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Như vậy, khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới (Quốc hội khóa XV), các đại biểu sẽ bầu hoặc phê chuẩn chức danh lãnh đạo của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước.

Tại kỳ họp lần này, cùng với chức danh Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu sẽ kiện toàn 49 chức danh khác thuộc các khối cơ quan nêu trên. Ngoài ra, trong 11 ngày làm việc, Quốc hội khóa mới cũng xem xét tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước; các kế hoạch giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững…

Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) mới đây quyết định giới thiệu 23 nhân sự để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới; 27 nhân sự khác đã kiện toàn hồi tháng 4 không cần xin lại ý kiến Trung ương mà sẽ tiếp tục được giới thiệu với Quốc hội, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Hoàng Thùy