• Wed. Jul 28th, 2021

Greenvideo.us

Trang thông tin mới nhất 24/24

FPT lãi 6 tháng tăng gần 21%

Byadmin

Jul 20, 2021

FPT ghi nhận doanh thu 16.228 tỷ và lợi nhuận trước thuế 2.936 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng 19,2% và 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khối công nghệ, bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài, tiếp tục giữ vai trò chủ chốt. Khối này đóng góp 56% doanh thu và 44% lợi nhuận trước thuế của FPT, tương đương 9.098 tỷ và 1.306 tỷ đồng.

Do nhu cầu đầu tư công nghệ ở cả thị trường trong và ngoài nước không ngừng gia tăng, giá trị đơn hàng ký mới mảng công nghệ của FPT cũng tăng gần 44% so với quý II/2020, đạt 5.848 tỷ đồng.

Doanh thu chuyển đổi số đạt 2.116 tỷ đồng, tăng 19,3% nhờ vào việc triển khai các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực Low code, Cloud và Blockchain cho khách hàng quốc tế.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 6.683 tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.061 tỷ đồng, tăng 18,4%. Doanh thu tại mọi thị trường vẫn đảm bảo tăng trưởng, trong đó thị trường Mỹ tăng 41%. Nửa đầu năm nay, FPT ghi nhận 11 dự án có quy mô trên 5 triệu USD mỗi dự án.

Tại thị trường trong nước, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ công nghệ thông tin cũng có bước nhảy vọt. Cụ thể, doanh thu đạt 2.415 tỷ đồng, tăng 40,7%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 246 tỷ đồng, tăng 245,1%.

Hoạt động đầu tư nổi bật là thương vụ rót vốn chiến lược vào Base.vn. Việc FPT bắt tay Base được kỳ vọng cộng hưởng sức mạnh để hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ chuyển đổi số.

Với mảng viễn thông, nhờ lợi nhuận từ mảng truyền hình gia tăng, cùng với việc tạm hoãn đầu tư vào cơ sở hạ tầng trước diễn biến phức tạp của Covid-19, biên lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ viễn thông được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 5.847 tỷ và 1.069 tỷ đồng, tăng 12,1% và 28,2%.

Trong khi đó, nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh thúc đẩy doanh thu của mảng giáo dục tăng 53%, đạt 1.362 tỷ đồng.

Minh Sơn