• Mon. Jul 26th, 2021

Greenvideo.us

Trang thông tin mới nhất 24/24

Cuộc chiến trong khu cấp cứu bệnh nhân Covid-19 lớn nhất TP HCM

Byadmin

Jul 19, 2021

Bác sĩ Trần Thanh Linh (giữa) liên tục di chuyển giữa các phòng bệnh, ra y lệnh. Có ca ông yêu cầu “dự trù sẵn máy thở bên cạnh, nếu tiến triển xấu đặt nội khí quản ngay”, ca khác “cho ngưng thuốc an thần, giảm bớt giãn cơ, dùng nhiều dễ suy hô hấp”…

Bác sĩ Linh – còn gọi là “bác sĩ 91” sau ca cứu sống bệnh nhân phi công, cũng vừa trở về từ tâm dịch Bắc Giang. “Áp lực điều trị bệnh nhân ở đó lớn, nhưng chẳng là gì so với thực tế tại bệnh viện lúc này”, anh nói.

Theo bác sĩ Linh, dịch tại Bắc Giang chủ yếu trong khu công nghiệp, bệnh nhân trẻ tuổi, ít bệnh nền, tổng số ca F0 khoảng 5.000 nên lượng người chuyển nặng ít. Trong khi đó, TP HCM hiện đã hơn 32.000 ca, dịch bệnh xuất hiện từ lâu nên số lượng F0 lớn tuổi, có bệnh nền khá nhiều.

Bác sĩ Trần Thanh Linh (giữa) liên tục di chuyển giữa các phòng bệnh, ra y lệnh. Có ca ông yêu cầu “dự trù sẵn máy thở bên cạnh, nếu tiến triển xấu đặt nội khí quản ngay”, ca khác “cho ngưng thuốc an thần, giảm bớt giãn cơ, dùng nhiều dễ suy hô hấp”…

Bác sĩ Linh – còn gọi là “bác sĩ 91” sau ca cứu sống bệnh nhân phi công, cũng vừa trở về từ tâm dịch Bắc Giang. “Áp lực điều trị bệnh nhân ở đó lớn, nhưng chẳng là gì so với thực tế tại bệnh viện lúc này”, anh nói.

Theo bác sĩ Linh, dịch tại Bắc Giang chủ yếu trong khu công nghiệp, bệnh nhân trẻ tuổi, ít bệnh nền, tổng số ca F0 khoảng 5.000 nên lượng người chuyển nặng ít. Trong khi đó, TP HCM hiện đã hơn 32.000 ca, dịch bệnh xuất hiện từ lâu nên số lượng F0 lớn tuổi, có bệnh nền khá nhiều.