• Thu. Jul 29th, 2021

Greenvideo.us

Trang thông tin mới nhất 24/24

Cục Thuế TP.HCM không phạt khi khai thuế chậm do cách ly

Byadmin

Jul 20, 2021
Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị cách ly không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Thời gian cách ly bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định thông báo của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền.
Theo quy định tại luật Xử lý vi phạm hành chính, những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
Căn cứ công điện 914 của Thủ tướng Chính phủ ngày 6.7 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép và công văn 1691 ngày 7.7 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế TP.HCM quyết định không xử phạt những trường hợp nộp hồ sơ khai thuế chậm.