• Tue. Jul 27th, 2021

Greenvideo.us

Trang thông tin mới nhất 24/24

Bộ Y tế công bố thêm 29 ca COVID-19 tử vong, 20 người ở TP.HCM

Byadmin

Jul 18, 2021

Theo đó, 29 ca tử vong do COVID-19 số 226-254. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 4-17 tháng 7 tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Giang, Hà Nội.

Thông tin cụ thể như sau:

– Tại TP.HCM từ ngày 8-17 tại TP.HCM có 20 ca tử vong: BN11630; BN10629; BN28519; BN22421: BN25680; BN31137; BN37189; BN17273; BN25186; BN27128; BN18256; BN28113; BN35105; BN33956; BN13716; BN17482; BN18283; BN18309; BN29060; BN25324

– Tại Bình Dương từ ngày 4-9 tháng 7 có 2 ca: BN13803; BN17415

– Tại Long An từ ngày 14-18 tháng 7 có 3 ca: BN17071; BN33748; BN17580

– Tại Bắc Giang ngày 15-7 có 1 ca: BN11497

– Tại Đà Nẵng ngày 16-7 có 1 ca: BN14138

– Tại Hà Nội ngày 17-7 có 01 ca: BN4732

– Tại Đồng Tháp ngày 17-7 có 1 ca: BN20037

Với thông báo này, tính đến 18-7 Việt Nam đã ghi nhận 254 bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó có 219 ca trong đợt dịch này (từ 27-4 đến nay), hơn 2/3 trong số này ở TP.HCM.