• Mon. Jul 26th, 2021

Greenvideo.us

Trang thông tin mới nhất 24/24

Bác sĩ Mỹ gốc Việt: ‘Ngoài phân tầng điều trị, Việt Nam cần bảo vệ nguồn lực y tế’

Byadmin

Jul 19, 2021

Theo bác sĩ Wynn Tran, phân tầng bệnh nhân, tập trung vào ca Covid nặng cũng là cách Mỹ đã làm từ đầu dịch. Tuy nhiên, các F0 cần được hướng dẫn tự điều trị tại nhà để bảo vệ nguồn lực y tế.